آگهی جذب مدیران

آگهی جذب و بکارگیری سرمایه انسانی در شرکت مادرتخصصی انرژی سینا

«رده ­های سازمانی ریاست و مدیریت»

شرکت مادرتخصصی انرژی سینا به منظور تکمیل کادر مدیریتی مورد نیاز در شرکت‌های تابعه و واحدهای عملیاتی، از میان افراد واجد شرایط برای مشاغل ذیل و از طریق برگزاری مصاحبه حضوری، ارزیابی شایستگی، گزینش و طب کار دعوت به همکاری می­نماید.

متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام می­توانند از ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تا ساعت ۲۲ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ به نشانی الکترونیکی

https://energysina1.iran-azmoon.ir  

مراجعه و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما و وفق شرایط اعلام شده نسبت به بارگذاری مدارک درخواستی اقدام نمایند. پس از صحت‌سنجی اولیه مدارک بارگذاری شده، زمان مصاحبه و ارزیابی متقاضیان متعاقباً اعلام خواهد شد.

ردیف

عنوان پست سازمانی

حداقل مقطع تحصیلی مورد نیاز

رشته – گرایش تحصیلی

حداقل سابقه مدیریت در سمت‌های مرتبط

حداقل سابقه مورد نیاز

شهر محل خدمت

جنسیت

تعداد

قرارداد

مستقیم

تعداد

قرارداد

برونسپار پروژه

۱

مدیر پروژه بهینه‌سازی

فوق لیسانس

کلیه رشته‌های فنی و مهندسی

۵

۱۰

تهران

مرد/ زن

۱

 

۲

مدیر بازرگانی

فوق لیسانس

مدیریت بازرگانی- اقتصاد بازرگانی

۵

۱۰

تهران

مرد

۱

 

۳

مدیر فنی و مهندسی

فوق لیسانس

کلیه رشته‌های فنی و مهندسی

۵

۱۰

تهران

مرد

۱

 

۴

معاون پروژه‌ها

لیسانس

مهندسی نفت- مهندسی مکانیک- مهندسی برق- مهندسی شیمی- مهندسی مواد و متالوژی- مهندسی صنایع

۵

۱۸

تهران

مرد

۱

 

۵

مدير امور حقوقي و قراردادها

لیسانس

حقوق (کلیه گرایش‌ها)- مدیریت (کلیه گرایش‌‌ها)

۵

۱۵

تهران

مرد/ زن

۱

 

۶

مدیر پروژه EPD

لیسانس

مدیریت (کلیه گرایش‌ها)- مهندسی صنایع- مهندسی نفت- مهندسی مکانیک- مهندسی شیمی

۵

۱۸

تهران

مرد

۵

 

۷

مدیر فنی و مهندسی

لیسانس

مهندسی نفت- مهندسی مکانیک- مهندسی برق- مهندسی شیمی- مهندسی مواد و متالوژی- مهندسی صنایع

۵

۱۸

تهران

مرد

۱

 

۸

مدیر PMO

لیسانس

مدیریت (کلیه گرایش‌ها)- مهندسی صنایع- مهندسی نفت- مهندسی مکانیک- مهندسی شیمی

۵

۱۵

تهران

مرد/ زن

۱

 

۹

رئیس نظارت بر  پروژه و امور پیمانکاران

فوق لیسانس

مهندسی مکانیک

۲

۶

دزفول

مرد

۱

 

۱۰

رئیس حسابداری مالی

فوق لیسانس

حسابداری- مدیریت مالی

۲

۶

تهران

مرد

۱

 

۱۱

رئيس اداره برنامه‌ریزی و کنترل عملکرد دکل‌داری و خدمات

لیسانس

مدیریت (کلیه گرایش‌ها)- مهندسی صنایع- مهندسی نفت- مهندسی مکانیک- مهندسی شیمی

۲

۶

تهران

مرد/ زن

۱

 

۱۲

رئيس اداره برنامه‌ريزي و كنترل عملکرد پروژه‌های EPD

لیسانس

مدیریت (کلیه گرایش‌ها)- مهندسی صنایع- مهندسی نفت- مهندسی مکانیک- مهندسی شیمی

۲

۶

تهران

مرد/ زن

۱

 

۱۳

رئيس اداره مهندسي ساختمان

لیسانس

مهندسی عمران

۲

۶

تهران

مرد

۱

 

۱۴

رئيس اداره قراردادها

لیسانس

حقوق (کلیه گرایش‌ها)- مدیریت (کلیه گرایش‌ها)- علوم اقتصادی (کلیه گرایش‌ها)

۲

۶

تهران

مرد/ زن

۱

 

۱۵

رئیس اداره سیستم‌ها و تضمین کیفیت

لیسانس

مدیریت (کلیه گرایش‌ها)- مهندسی صنایع

۲

۶

تهران

مرد/ زن

۱

 

۱۶

رئیس اداره امنیت اطلاعات و زیرساخت

لیسانس

مهندسی کامپیوتر- مهندسی فن‌آوری اطلاعات- علوم کامپیوتر

۲

۶

تهران

مرد/ زن

۱

 

۱۷

رئیس اداره سامانه‌های نرم‌افزاری

لیسانس

مهندسی کامپیوتر- مهندسی فن‌آوری اطلاعات- مهندسی صنایع- علوم کامپیوتر

۲

۶

تهران

مرد/ زن

۱

 

۱۸

رئیس اداره تدارکات پروژه‌ها

لیسانس

مدیریت بازرگانی- مهندسی صنایع- مهندسی نفت- مهندسی مکانیک- مهندسی برق- مهندسی شیمی

۲

۶

تهران

مرد/ زن

۱

 

۱۹

رئیس اداره برنامه‌ریزی استراتژیک و بودجه

لیسانس

مدیریت (کلیه گرایش‌ها)- مهندسی صنایع

۲

۶

تهران

مرد/ زن

۱

 

۲۰

رئیس اداره پیگیری وصول مطالبات

لیسانس

مدیریت (کلیه گرایش‌ها)- مهندسی مالی- حسابداری-مالی و سایر رشته‌های مرتبط با علوم مالی

۲

۶

تهران

مرد/ زن

۱

 

۲۱

رئیس اداره بورس- مجامع و سهامداران

لیسانس

حسابداری- مدیریت مالی- اقتصاد- علوم اقتصادی

۲

۶

تهران

مرد/ زن

۱

 

۲۲

رئیس اداره حسابداری مدیریت

لیسانس

مدیریت مالی- حسابداری

۲

۶

تهران

مرد/ زن

۱

 

۲۳

رئیس اداره نظارت بر قراردادها و پیگیری ادعاها

لیسانس

حقوق (کلیه گرایش‌ها)

۲

۶

تهران

مرد/ زن

۱

 

۲۴

رئيس اداره ناحيه حفاري چاه

لیسانس

مهندسي نفت- مهندسي مكانيك- مهندسي معدن گرایش استخراج

۲

۶

آبادان

مرد

 

۱

۲۵

رئيس اداره ناحيه زمين‌شناسي

لیسانس

زمين‌شناسي

۲

۶

آبادان

مرد

 

۱

۲۶

رئيس برنامه‌ريزي و امور اجرايي پروژه

لیسانس

مهندسي صنايع- مهندسي نفت- مهندسي مكانيك- مهندسي شيمي- مهندسي برق- مهندسي مواد

۲

۶

تهران

مرد

 

۱

۲۷

رئيس منطقه پشتيباني پروژه

لیسانس

كليه رشته‌هاي تحصيلي

۲

۶

رامشیر – خنج

مرد

 

۱

۲۸

رئيس اداره برنامه‌ريزي و كنترل پروژه

لیسانس

مديريت (كليه گرايش‌ها)- مهندسي صنايع- مهندسي نفت- مهندسي مكانيك- مهندسي شيمي

۲

۶

تهران

مرد/ زن

 

۱

۲۹

رئيس منطقه پشتيباني پروژه

لیسانس

كليه رشته‌هاي تحصيلي

۲

۶

رودسر  – بهشهر

مرد

 

۱

۳۰

رئیس اداره پیمان رسیدگی

لیسانس

مهندسي نفت- مهندسي مكانيك- مهندسي شيمي

۲

۶

تهران

مرد/ زن

 

۱

۳۱

رئيس اداره ناحيه حفاري چاه

لیسانس

مهندسي نفت- مهندسي مكانيك- مهندسي معدن گرایش استخراج

۲

۶

بوشهر

مرد

 

۱

۳۲

رئيس منطقه پشتيباني پروژه

لیسانس

كليه رشته‌هاي تحصيلي

۲

۶

بوشهر

مرد

 

۱

۳۳

رئیس اداره پیمان رسیدگی

لیسانس

مهندسي نفت- مهندسي مكانيك- مهندسي شيمي

۲

۶

تهران

مرد/ زن

 

۱

۳۴

رئیس اداره کارگاه پروژه های سطح‌الارض (سرپرست کارگاه)

لیسانس

كليه رشته‌هاي تحصيلي

۲

۶

اهواز

مرد

 

۱

۳۵

رئيس اداره امور سطح‌الارض پروژه

لیسانس

مهندسي نفت- مهندسي مكانيك- مهندسي شيمي- مهندسي عمران

۲

۶

تهران

مرد

 

۱

۳۶

رئيس اداره برنامه‌ريزي و كنترل پروژه

لیسانس

مديريت (كليه گرايش‌ها)- مهندسي صنايع- مهندسي نفت- مهندسي مكانيك- مهندسي شيمي

۲

۶

تهران

مرد/ زن

 

۱

۳۷

رئيس اداره خدمات فني

لیسانس

مهندسي نفت- مهندسي مكانيك- مهندسي شيمي

۲

۶

تهران

مرد

 

۱

۳۸

رئيس اداره امور سطح‌الارض پروژه

لیسانس

مهندسي نفت- مهندسي مكانيك- مهندسي شيمي- مهندسي عمران

۲

۶

تهران

مرد

 

۱

۳۹

رئيس اداره برنامه‌ريزي و كنترل پروژه

لیسانس

مديريت (كليه گرايش‌ها)- مهندسي صنايع- مهندسي نفت- مهندسي مكانيك- مهندسي شيمي

۲

۶

تهران

مرد/ زن

 

۱

۴۰

رئيس اداره خدمات فني پروژه

لیسانس

مهندسي نفت- مهندسي مكانيك- مهندسي شيمي

۲

۶

تهران

مرد

 

۱

۴۱

رئيس اداره مهندسي طراحي- برنامه‌ريزي و نظارت چاه

لیسانس

مهندسي نفت- مهندسي مكانيك- مهندسي شيمي

۲

۶

تهران

مرد

 

۱

۴۲

رئيس اداره مهندسي تكميل و توليد چاه

لیسانس

مهندسي نفت- مهندسي مكانيك- مهندسي برق- مهندسي شيمي- مهندسي مواد و متالوژي- مهندسي صنايع

۲

۶

تهران

مرد

 

۱

۴۳

رئيس امور سطح‌الارض كارگاه پروژه (سرپرست كارگاه عسلویه)

لیسانس

مهندسي نفت- مهندسي مكانيك- مهندسي شيمي- مهندسي عمران

۲

۶

عسلویه

مرد

 

۱

۴۴

رئيس منطقه پشتيباني پروژه (کیش)

لیسانس

كليه رشته‌هاي تحصيلي

۲

۶

کیش

مرد

 

۱

شرکت مادر تخصصی انرژی سینا به عنوان یکی از شرکت­های فعال در صنایع نفت و گاز، برآنست به منظور تأمين بخشي از نيروي انساني مورد نياز خود برای اشتغال در سطوح مختلف عملیاتی و ستادی شرکت­های تابعه، از میان خواهران و برادران متعهد، متخصص، با انگیزه، مؤمن و انقلابی واجد شرايط و در چارچوب منشور فرهنگ سازمانی گروه هلدینگ، در مقاطع تحصيلي، لیسانس و فوق ­لیسانس از طريق ارزیابی شایستگی­های عمومی و تخصصی و طی سایر ارزیابی­های تکمیلی، طب کار و گزينش و بر اساس قوانین کار و تأمین اجتماعی نسبت به جذب و بکارگیری اقدام نماید. با عنایت به این مهم و از آنجا که تمامي شرايط و ضوابط شرکت در ارزیابی بر اساس محتويات اين دفترچه راهنما انجام می­پذیرد، بدینوسیله  تأکيد می­گردد  داوطلبان پس از مطالعه دقيق مفاد دفترچه حاضر و اطمينان از دارا بودن شرايط مندرج، در صورت تمایل نسبت به ثبت نام اقدام نمايند. بديهي است ثبت نام در سامانه به منزله مطالعه کامل دفترچه راهنما و آگاهی از ضوابط آن تلقي خواهد شد.

هلدینگ انرژی سینا با مأموریت اولیه رفع نیازهای کشور در عرصه نفت و گاز در سال ۱۳۸۶ فعالیت خود را آغاز کرد و در ادامه، نقش­آفرینی اثربخشی در تمام زنجیره این صنعت داشته است. این شرکت به عنوان یکی از پیشگامان خوشنام و سرآمد بالادست، میان­دست و پایین­دست صنعت نفت و گاز کشور است و هم­اکنون مدیریت مجموعه­هایی از شرکت­های پیمانکاری، تولیدی و سرمایه­گذار صاحب­نام و مجرب فعال در این صنعت و زنجیره مرتبط در زمینه تولید انواع روانکارها، دوده­های صنعتی، تایر و مشتقات پالایش قطران ذغال­سنگ و نیز اکتشاف، توسعه و تولید از میادین نفت و گاز و احداث تأسیسات فراورش و انتقال مشتقات را بر عهده دارد. همچنین این هلدینگ یکی از شرکت­های پیشتاز اکتشاف  تولید (E&P) نفت و گاز کشور محسوب می­شود.

 • دارای تابعيت جمهوری اسلامی ايران
 •  تدين به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور مصرح در قانون اساسي
 •  التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 •  عدم اعتياد به دخانیات، مواد مخدر و روانگردان
 •  عدم اشتهار به فساد اخلاقی، نداشتن سابقه محکومیت و سوء پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد. (با تأیید مراجع ذيصلاح)
 •  عدم وجود هرگونه ممنوعیت استخدام در دستگاه­های اجرایی توسط آراء مراجع قضایی و ذیصلاح
 •  دارا بودن «گواهینامه موقت فراغت از تحصیل»، «دانشنامه پایان تحصیلات» و یا «ارزشنامه مدرک تحصیلی خارج از کشور» در يكي از مقاطع، رشته­ها و گرایش­های تحصيلي مورد نياز
 •  دارا بودن كارت معافيت دائم يا پايان خدمت وظيفه عمومي (برای فارغ التحصيلان آقا)
 •  برخورداري از سلامت جسمي، روانشناختي و شخصیتی در حد نیاز مشاغل
 •  داوطلبان نباید جزء نیروهای بازخریدی خدمت دستگاه­های اجرایی و همچنین بازنشستگان باشند.
 •  عدم تعهد خدمت و يا تصدي پست­هاي سازماني ساير دستگاه­هاي اجرايي بصورت رسمي يا پيمانی

حداقل سن متقاضيان جهت ثبت نام در فرایند ۲۶ سال و حداكثر سن متقاضیان برای مشاغل رئیس ۴۰ سال و برای متقاضیان مشاغل سطح مدیریتی ۵۰ سال می­باشد.

تبصره ۱- مدت زمان خدمت مقدس سربازي (مندرج در كارت پايان خدمت) به حداكثر سن مجاز متقاضیان آقا اضافه می­شود.

تبصره ۲- به ازای تأهل و نیز داشتن هر فرزند، یکسال به سقف محدوده سنی داوطلب که در متن دفترچه راهنمای ثبت نام درج گردیده، اضافه خواهد شد. حداکثر سنوات قابل افزایش برای تأهل و داشتن فرزند، چهار سال می­باشد. امتیازات مطروحه، مشروط به آن است که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه داوطلب یا فرزند وی، بالای ۲.۵ درصد نباشد. مبنای تعیین نرخ باروری، براساس بند (ت) ماده یک قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت آخرین اعلام رسمی وزارت کشور در زمان اعلام فراخوان می‌‌باشد.

تبصره ۳ – ملاک عمل درخصوص حداکثر سن، تاريخ اولين روز شروع ثبت نام مي باشد.

در هر حال و تحت هر شرايطي با مراعات تسهيلات فوق نبايد سن متقاضيان مشاغل سطح رئیس از ۴۵ سال و مشاغل سطح مدیر از ۵۵ سال تجاوز نماید.

ثبت‌نام به صورت اینترنتی از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تا ساعت ۲۲ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ ادامه خواهد داشت. به متقاضیان تأکید می­شود در مدت زمان فوق، نسبت به ثبت ­نام اقدام نموده و از موکول نمودن آن به روزهای پایانی خودداری نمایند.

۱-۶) ضوابط و مقررات مربوط به مدرک تحصيلي

ارائه مدارك دانشگاهي معتبر (اعم از گواهينامه موقت فراغت از تحصيل يا دانشنامه پايان تحصيلات يا ارزشنامه مدرك تحصيلي خارجي) كه از طريق شرکت در آزمون­هاي سراسري دانشگاه­ها و موسسات آموزشی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا دانشگاه آزاد اسلامی صادر شده­اند. (وفق شرایط احراز مشاغل دفترچه)

تبصره ۱- متقاضيان در زمان ثبت­نام در سامانه مي بايست فارغ­التحصيل يكي از مقاطع تحصيلي مصرح در جدول شماره یک باشند.

تبصره ۲- مدارك تحصیلی پایین­تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده برای ثبت­نام در سامانه مجاز نمی­باشد.

تبصره ۳- مدارك با عنوان «گواهينامه موقت پايان تحصيلات» صرفاً تا تاريخ اعتبار مندرج در آن قابل قبول مي­باشد و متقاضيان داراي مدارکي که دوره اعتبار آن منقضي گرديده، ملزم به ارائه «دانشنامه پايان تحصيلات» خود خواهند بود.

تبصره ۴- داوطلبان صرفاً در صورتی می­توانند ثبت­نام نمایند که مقطع، رشته و گرایش مندرج در متن گواهینامه موقت یا دانشنامه مدرك تحصیلی آنان، مطابق با شرایط احراز مشاغل قید شده در دفترچه راهنمای ثبت نام یکسان باشد.

تبصره ۵- فارغ التحصیلان دانشگاه امام صادق، در صورتی می­توانند در این فراخوان ثبت نام نمایند، که عنوان مدرك تحصیلی مندرج در متن دانشنامه یا گواهی موقت آنان بدون در نظر گرفتن پیشوند «معارف اسلامی» با مقطع، رشته و گرایش تحصیلی پیش­بینی شده در شرایط احراز مشاغل مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام یکسان باشد. این دسته از داوطلبان، باید در زمان ثبت­نام، عنوان رشته تحصیلی خود را بدون در نظر گرفتن پیشوند «معارف اسلامی» انتخاب نمایند.

تبصره ۶- از آنجايي که مقاطع، رشته­ها و گرايش­هاي مورد نياز با عنوان دقيق در دفترچه راهنما ذکر شده است، بنابراين ارائه هرگونه گواهي مبني بر تطابق رشته ها و گرايش­هاي تحصيلي با رشته يا گرايش­هاي تحصيلي موضوعيت نداشته و صرفاً عنوان رشته و يا گرايش­هاي تحصيلي مندرج در دفترچه ملاک عمل خواهد بود. براين اساس در مرحله بررسي مدارك، آن دسته از داوطلبان غير واجد شرايط تشخيص داده شوند از ادامه فرآيند جذب حذف و هيچ گونه حق، امتياز و اعتراضي براي داوطلب وجود نخواهد داشت.

۲-۶) شرط معدل

حداقل معدل قابل قبول جهت ثبت­نام در سامانه در مقطع لیسانس ۱۵ و در مقاطع فوق لیسانس و بالاتر ۱۶ می­باشد.

تذکر مهم: شرایط فوق صرفاً به استناد معدل مندرج در مدرک تحصیلی معتبر احراز می­گردد. در صورت دعوت به همکاری فرد و عدم درج معدل کل در مدرک فارغ­التحصیلی، متقاضی می­بایست نسبت به تهیه ریزنمراتی که به تائید دانشگاه رسیده باشد اقدام نماید. همچنین در خصوص مدارک خارج کشور که در آن­ها معدل فارغ­التحصیلی بر حسب اعدادی غیر از طیف صفر تا بیست می­باشد، متقاضی می­بایست نسبت به تهیه گواهی تراز معدل (ارزشیابی مدرک تحصیلی) خود از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدام نماید.

۷-۱. قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت

به ازای تأهل و نیز هر فرزند یک (۱) درصد، مجموعاً حداکثر تا پنج (۵) درصد امتیاز فرد به امتیاز مکتسبه داوطلب اضافه می­شود.

تبصره: امتیازات مطروحه در این بند مشروط به آن است که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه داوطلب یا فرزندآوری، بالای ۲.۵درصد نباشد. مبنای تعیین نرخ باروری، براساس بند(ت) ماده یک قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت آخرین اعلام رسمی وزارت کشور در زمان اعلام فراخوان می­باشد. لازم به ذکر است ملاک عمل در خصوص امتیازات قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وضعیت داوطلب در آخرین روز ثبت نام امتحان مشترک فراگیر می­باشد.

۷-۲. گواهينامه های صلاحیت حرفه ای

   متقاضيان شرکت در فرایند جذب در صورت برخورداری از گواهينامه های ذیل و ارایه آنها در زمان ثبت نام، می توانند از امتیازات ویژه آنها در فرایند ارزیابی برخوردار گردند.

الف) گواهينامه زبان انگليسي

متقاضيان مي توانند در زمان ثبت نام يكي از گواهينامه هاي زبان انگليسي به شرح جدول ذيل كه داراي اعتبار باشد را ارائه نمايند.

جدول شماره ۱  عناوین  و نمره پذیرش گواهینامه های زبان انگلیسی

عنوان گواهينامه

نمره پذيرش

TOEFL IBT

حداقل ۵۶ از ۱۲۰

IELTS

حداقل ۵ از ۹

TOLIMO

حداقل ۵۰۰ از ۶۷۷

EPT

حداقل ۷۰ از ۱۰۰

MSRT

حداقل ۷۰ از ۱۰۰

ب) گواهينامه  ICDL

   متقاضيان در زمان ثبت نام مي توانند گواهينامه هاي ICDL را به تفكيك در پنج مهارت Windows ،Internet ،Excel ، Word و Powerpoint را که از مراكز مورد تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور، بنياد ICDL و سازمان فنی و حرفه ای کشور و یا سایر مراکز دارای صلاحیت داخلی و یا بین المللی اخذ نموده اند، ارائه نمایند.

جدول شماره ۲  عناوین  و نمره پذیرش گواهینامه ICDL

عنوان گواهينامه

نمره پذيرش

Windows

حداقل ۶۰ از ۱۰۰

Internet

حداقل ۶۰ از ۱۰۰

Excel

حداقل ۶۰ از ۱۰۰

Word

حداقل ۶۰ از ۱۰۰

Powerpoint

حداقل ۶۰ از ۱۰۰

 ج) گواهينامه GRE

چنانچه متقاضيان دارای گواهينامه GRE می باشند می توانند در زمان ثبت نام آن را ارائه نمایند. كسب حداقل رتبه ۵۰ درصدي درهريك ازبخشهاي سه گانه استدلال كلامي (Verbal Reasoning)، استدلال محاسباتي (Quantitative Reasoning) و نگارش تحليلي (Analytical Writing) مورد قبول مي باشد.

د) مدارک تخصصی

   چنانچه متقاضيان دارای گواهينامه های تخصصی در حوزه مختلف حرفه ای نظیر PMP، CIMA، ACCA، PHRi، SPHRi، CFA، CPA، CFP، FRM، CLU،DBA ، MBA و… می باشند می توانند در زمان ثبت نام آن را ارائه نمایند.

كليه فارغ ­التحصيلان رشته ­هاي تحصيلي مندرج در جدول شماره ۳ که حائز شرايط مصرح در بندهای ۳،۴  و ۶ این دفترچه می­ باشند، وفق شرایط احراز مشاغل، مجاز به ثبت نام در فراخوان هستند.

این فرایند که به صورت حضوری انجام می شود مشتمل بر مراحل ذیل می باشد:

مرحله اول: ثبت نام در فرایند مطابق بند ۱۰

مرحله دوم: ارزيابي و صحت سنجي اسناد و مدارك مطابق (غربال اولیه و ثانویه) بارگذاری شده و اعلام به افراد منتخب جهت شرکت در ادامه فرایند

مرحله سوم: ارزيابي شايستگي­ها و توانمندي­هاي تخصصی از طريق «مصاحبه فني و تخصصي» توسط مصاحبه­گران متخصص مرتبط با هر گروه شغلی و وظیفه ­ای

مرحله چهارم: ارزيابي شايستگي های عمومی(Core Competency) کلیدی و مورد توجه شرکت، از طريق «مصاحبه رفتاری شایستگی محور» توسط مصاحبه گران متخصص

مرحله پنجم: بررسي صلاحيتهاي اخلاقی، اعتقادی و مکتبی داوطلبان (گزينش)

مرحله ششم: ارزيابي سلامت جسماني داوطلبان از طريق انجام معاينات پزشكي

ثبت­ نام متقاضيان بصورت الکترونیکی انجام می­ شود. بر این اساس لازم است داوطلبین به نشانی الکترونیکی https://energysina1.iran-azmoon.ir  مراجعه، و پس از پرداخت مبلغ ۳/۹۵۰/۰۰۰ ریال و دریافت کد کاربری نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. لازم به ذکر است که تنها افرادی به مصاحبه و ارزیابی دعوت خواهند شد که در صحت سنجی اولیه، مدارک بارگذاری شده توسط ایشان، مورد تأیید واقع شده باشد. مسئولیت ارائه اطلاعات خلاف واقع و یا تکمیل اشتباه فرم­های ثبت­نام به عهده متقاضی بوده و در صورت عدم صحت موارد، متقاضیان به مصاحبه دعوت نشده و مبالغ پرداختی مسترد نمی­گردد.

۱. ثبت اطلاعات فردی: داوطلب مشخصات فردی و سجلی خود را (مشتمل بر: نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ و محل تولد، کدملی، شماره شناسنامه و…) در سامانه وارد، همچنین عکس پرسنلی، تصویر شناسنامه، کارت ملی و کارت معافیت/ پایان خدمت خود را (آقایان) در سامانه بارگذاری می­کند. ضروری است عکس پرسنلی(۴*۳) دارای شرایط ذیل باشد:

 • تمام رخ بوده و در سال جاری گرفته شده باشد.
 • واضح، مشخص و فاقد اثر هرگونه مهر، منگنه و لکه باشد.
 • فاقد حاشیه­های زائد اسکن شده باشد.
 • حتی­الامکان رنگی و دارای زمینه سفید باشد.
 • عکس خواهران باحجاب بوده و صورت کامل آنان مشخص باشد.

۲. اطلاعات تحصیلی: داوطلب اطلاعات تحصیلی خود (مشتمل بر: مقاطع تحصیلی سپری شده و عنوان آن، سطح و معدل مدارک تحصیلی اخذ شده به همراه نام و کد واحد آموزشی محل تحصیل) را در سامانه وارد و همچنین تصاویر مدارک تحصیلی را نیز در سامانه بارگذاری می­کند.

۳. گواهينامه های صلاحیت حرفه ای: داوطلب درصورت دارا بودن گواهينامه های صلاحیت حرفه ای مشتمل بر گواهينامه زبان انگليسي، گواهينامه ICDLو گواهينامه GRE، با انتخاب گزینه مربوطه در سامانه، نسبت به بارگذاری تصویر آن اقدام می نماید.

۴. سابقه کاری: داوطلب در صورت برخورداری از سوابق کار، میزان سنوات و تجارب کاری خود را در سامانه وارد، و مستندات مربوطه (از جمله تصویر سامانه تامین­اجتماعی مبنی بر سوابق بیمه ­ای) را بارگذاری می کند.

۵. سهمیه های خاص(قانون جوانی جمعیت و فرزند آوری): داوطلب در صورت حاثز شرایط بودن، آیتم مرتبط را در سامانه انتخاب می نماید.

۶. انتخاب شغل-محل: داوطلب دراین مرحله و باتوجه به شرایط احراز مشاغل، نسبت به انتخاب عنوان شغل-محل خود اقدام به­عمل می­آورد.

۷. اطلاعات تماس: در این مرحله داوطلب شماره تلفن ثابت، شماره تلفن همراه، شماره تماس اضطراری، آدرس و کد پستی خود را وارد می کند.

۸. کد رهگیری: پس از ثبت نهایی و بارگذاری تمامی مستندات، کد رهگیری برای داوطلب نمایش داده می­شود. بدیهی است در صورت عدم نمایش کدرهگیری ثبت نام داوطلب به درستی انجام نشده است.

تبصره ۱- جهت بارگذاری تصاویر در سامانه، به توضیحات مبنی بر محدودیت حجم فایل ارسالی و نیز پسوندهای مورد قبول توجه فرمایید.

تبصره ۲- داوطلبین موظفند در زمان مصاحبه اصل و کپی تمام مدارک بارگذاری شده را با خود به همراه بیاورند.

 • شرکت­های تابعه و واحدهای عملیاتی هلدینگ تابع قوانین کار و تامین اجتماعی می­باشند.
 • کلیه افراد پذیرفته شده، پس از طی نمودن فرایند جذب و پیش از وصول نتایج گزینش و حراست، به­صورت آزمایشی دعوت به همکاری می­شوند. مدت زمان دوره آزمایشی ۳ ماه بوده و انعقاد قرارداد نهايي، منوط به وصول تأييديه­هاي لازم از حراست و گزينش مي­باشد.
 • قرارداد مستقیم با شرکت: افراد به صورت مستقیم با شرکت­های تابعه هلدینگ انعقاد قراداد می نمایند
 • قراداد برون­سپار پروژه: شرایط همکاری مانند قرارداد برون­سپاری بوده با این تفاوت که مدت آن متناسب با طول مدت زمان پروژه می­باشد.
 • چنانچه در هر یک از مراحل جذب و به­کارگیری مشخص شود که خوداظهاری، مدارک و یا مستندات اعلام شده توسط داوطلب خلاف واقعیت می­باشد، فرایند جذب و به­کارگیری در هر مرحله­ای که باشد کان لم یکن می­گردد.
 • باتوجه به اينکه مدارك متقاضيان راه­يافته به مراحل بعدي، از جمله در زمان ارزيابي تکميلي، بررسي و کنترل خواهد گرديد، لذا درصورتيکه مدارك داوطلبان از جمله مدارك تحصيلي، پايان خدمت يا معافيت دائم، سن و نظائرهم، همچنين اطلاعاتي که هنگام ثبت نام داوطلب خود اظهاري نموده (عمداً يا سهواً) مغاير با شرايط مندرج در اين دفترچه باشد، براي وي حقي ايجاد نخواهد شد و در هر مرحله از فرايند از جمله اعلام نتيجه اوليه، ارزيابي تکميلي، گزينش و …، متقاضي از ادامه فرايند جذب و به­کارگیری حتي در صورت پذيرش نهايي حذف شده و در صورت صدور حکم کارگزینی نيز، حکم مزبور لغو و بلا اثر مي­گردد و حق هيچ­گونه اعتراضي نيز وجود نخواهد داشت.
 • به منظور رعایت عدالت و ایجاد فرصت برابر برای تمامی داوطلبان، پس از اتمام مهلت ثبت­نام و زمان­های تعیین شده برای ویرایش اطلاعات داوطلبان، امکان هیچ گونه تغییر و اصلاح در اطلاعات خوداظهاری داوطلبان وجود نداشته، بنابراین داوطلبان می­بایست در زمانهای تعیین شده برای ثبت­نام و ویرایش اطلاعات در تکمیل فرم ثبت­نام دقت لازم را به عمل آورند.
 • داوطلبان مي­بايست سلامت جسماني، رواني و توانايي براي انجام کار مورد درخواست را داشته باشند که در اين خصوص معاينات پزشکي (طب کار) توسط مراکز بهداشتی طرف قرارداد شرکت مادر/شرکت­های تابعه صورت می­پذیرد. شايان ذکر است با توجه به ماهيت مشاغل مختلف و ارزيابي معيارهاي الزامي مورد نياز شغل، موضوعاتي نظير عدم کوررنگي، دارا بودن متغيرهاي فيزيکي براي مشاغل عملياتي (حداقل قد، حداکثر وزن، استاندارد بودن شاخص توده بدني(BMI)، حداقل بينايي، عدم معافيت پزشکي، حداقل هاي شنوايي، حداقل هاي توان هوازي به ويژه براي آتش­نشانان و نظائرهم) صورت می­پذیرد.
 • از داوطلبان در طي مراحل جذب و بکارگیری، همزمان با انجام معاينات طب کار، آزمايش عدم اعتياد به مواد مخدر به عمل مي آيد که در صورت مثبت بودن قطعي تست اعتياد به مواد مخدر، بقيه مراحل جذب متوقف خواهد شد.
 • اسامي پذيرفته­شدگان نهايي از طريق پايگاه اطلاع­رساني شرکت مادر تخصصی انرژی سینا به نشاني Https://energysina.ir به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد. بدیهی است هرگونه اطلاع­رساني، صرفاً از طريق این پايگاه و یا ارسال پیامک یا ایمیل مي­باشد و سایر محل­هاي اطلاع رساني فاقد اعتبار می­باشند.
 • عدم حضور داوطلب در هر يك از مراحل ارزیابی در موعد زماني مقرر به هر دلیل، به منزله انصراف از جذب محسوب مي­گردد و هيچ­گونه حق استخدامي براي داوطلب نيز ايجاد نمي­کند.
 • شرکت موظف است پس از وصول نظر گزینش و انتخاب پذیرفته­شدگان به ترتیب مجموع نمره، نسبت به اطلاع­رسانی به آن­ها اقدام نماید. پذیرفته­شدگان نیز باید حداکثر ظرف مدت ده روز پس از اعلام جهت ادامه مراحل جذب و به­کارگیری به شرکت مربوط مراجعه نمایند. عدم مراجعه در مهلت مقرر، به منزله انصراف از ادامه فرایند جذب وبه­کارگیری می­باشد.
 • با توجه به مشكلات به­وجود آمده در آزمون­هاي قبلي، تأكيد مي­گردد چنانچه ثبت نام خود را توسط كافي نت­ها انجام مي­دهيد، علاوه بر كنترل اطلاعات ثبت نام، حتماً نسبت به كنترل عكس ارسالي دقت نماييد تا اشتباهاً عكس ديگري به جاي عکس شما ارسال نگردد. بديهي است كه در صورت ارسال عكس اشتباهي، داوطلب از حضور در فرآیند مصاحبه و ساير مراحل به­كارگيري نيروي انساني حذف خواهد شد.
 • به داوطلبان توصيه مي­شود به منظور داشتن فرصت كافي براي مشاهده وضعيت پذيرش و ويرايش اطلاعات، ثبت­نام را به روزهاي آخر موكول ننمايند.
 • داوطلبان محترم در صورت وجود هرگونه ابهام یا سوال می­توانند بر اساس با شماره ۰۹۱۰۸۱۰۱۹۴۶ تماس حاصل فرمایند. تأکید می گردد، شرکت صرفاً پاسخگوی سوالاتی خواهد بود که پاسخ آنها در دفترچه راهنما قید نشده باشد. لذا مطالعه دقیق دفترچه راهنما ضروری می باشد.