روز پایانی حضور انرژی‌ سینا در بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی نفت